ส่งอุปกรณ์และงานวิจัยไทยขึ้นสู่อวกาศครั้งแรก กับ Blue Origin

ส่งอุปกรณ์และงานวิจัยไทยขึ้นสู่อวกาศครั้งแรก กับ Blue Origin

ส่งอุปกรณ์และงานวิจัยไทยขึ้นสู่อวกาศครั้งแรก กับ Blue Origin             เมื่อวันพุทธที่ 18 ก.ค ที่ผ่านมา มีหน่วยงานจากไทยนามว่า mu Space ได้ดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์และสัมภาระ รวมถึงผลงานวิจัยต่าง ๆ ขึ้นสู่อวกาศ ไปกับจรวด New Shepard ของบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ Blue Origin สำหรับอุปกรณ์และงานวิจัยที่จะถูกลำเลียงขึ้นสู่อวกาศนั้น ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ห้ามเลือดจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, Carbon Nanotube, อาหารในสภาวะสุญญากาศ, ผ้าสำหรับการทดลองพัฒนาและสามารถนำมาผลิตเป็นชุดอวกาศได้ เป้าหมายในการทำภารกิจครั้งนี้ คืออะไร เจมส์-วรายุทธ เย็นบำรุง ว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เผยถึงที่มาที่ไปของภารกิจและแผนการที่วางไว้ในอนาคตว่า สาเหตุสำคัญที่ Blue Origin เลือกทำงานร่วมกันกับบริษัท mu Space นั้นเป็นเพราะ mu Space…

Continue reading

นักปั่นปลื้ม กทม.เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเลนจักรยาน

นักปั่นปลื้ม กทม.เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเลนจักรยาน

นักปั่นปลื้ม กทม.เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเลนจักรยาน             กทม.ได้ทำการปรับเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ เพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยานในหลายพื้นที่ เป็นทางเลือกให้กับประชานชนในการเลือกวิธีเดินทางและท่องเที่ยว ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในหลายพื้นที่ เพื่อขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานของทางรัฐฯที่ต้องการให้มาใช้จักรยารกันมากขึ้น แต่ทว่าการใช้จักรยานในตอนยังคงเผชิญกับปัญหาหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นก็คือปัญหาฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำไร้คุณภาพเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ฝาท่อระบายน้ำที่ไม่มีคุณภาพ ตรงพื้นจะไม่เรียบเสมอไปกับผิวจราจรและมีช่องว่าง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระขณะขับขี่ได้ ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน จักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ด้วยเหตุนี้ กทม.จึงได้ทำการแก้ใขเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสนับสนุนการขับขี่อย่างปลอดภัย สำหรับพื้นที่รอบกรุงเทพฯ มีจำนวนฝาท่อระบายน้ำมากกว่า 700000 ฝา ซึ่งทั้งหมดนี้ ทางกทม. ได้ทำการปรับเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และการเดินทางของประชานชนแล้ว สำรวจพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อปรับเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ โดยจะเน้นเส้นทางจักยานเป็นหลัก เพื่อให้สำนักงานโยธาดำเนินการปรับเปลี่ยนฝาท่อะบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยจะทำการเปลี่ยนให้ได้ทั้งหมดจำนวน 250000 จุดทั่วกรุงเทพฯ สำหรับฝาท่อระบายน้ำแบบใหม่นี้ จะมีพื้นผิวที่ราบเรียบไปกับถนน ส่วนช่องว่างจะเป็นแนวขวางกับเส้นทางเพื่อ ลดความเสี่ยงต้อการเกิดอุบัติเหตุ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ขับขี่ อีกทั้งยังมีความมั่นคงแข็งแรงไม่เกิดการชำรุดเสียหายได้ง่าย ๆ ฝาท่อระบายน้ำ ความอันตรายของผู้สัญจรทางเท้า นอกเหนือไปจากดีไซน์และสนิมที่เกาะอยู่บนฝาท่อระบายน้ำแล้ว ยังส่งผลให้ผู้ที่สวมรองเท้ามีส้นต้องคอยยกขาหลบ และก้าวเท้าเพื่อข้ามข้ามฝาปิดท่อระบายน้ำแบบตะแกรง หลายคนยังต้องเสียเวลาเดินอ้อมอีกด้วย…

Continue reading

ความสำคัญของศูนย์วิจัยทดสอบเครื่องเติมอากาศ

ความสำคัญของศูนย์วิจัยทดสอบเครื่องเติมอากาศ

ความสำคัญของศูนย์วิจัยทดสอบเครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบแอโรบิก เพื่อช่วยในการย่อยสลายเชื้อจุลินทรีย์เน่าเสียในน้ำ ให้แหล่งน้ำเหล่านั้นกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง มีประโยชน์เป็นอย่างมากในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเน่าเสีย สำหรับเครื่องเติมอากาศที่ดีต้องเติมมวลอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และต้องสามารถบำรุงรักษาได้อย่างไม่ยากเย็น และเนื่องจากโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งานจะเป็นหน่วยงานของรัฐฯ ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาจึงมีความต้องการทราบถึงผลการตรวจวัด เพื่อนำมาช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของตัวเครื่องที่มีการติดตั้งในระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง อย่างไรก็ตามการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องเติมอากาศในประเทศไทย พบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้ – ปราศจากข้อกำหนดและมาตรฐานในการทดสอบเครื่องเติมอากาศที่เป็นฝีมือของคนไทย – ปราศจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองผลการประเมิน – ปราศจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตรวจประสิทธิภาพตัวเครื่อง – เสียค่าบริการในการตรวจและทดสอบสูง ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยทดสอบเครื่องเติมอากาศจึงถูกก่อตั้งขึ้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ก่อตั้ง ศูนย์วิจัยและทดสอบเครื่องเติมอากาศขึ้นมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เพื่อมส่วนช่วยในการดำเนินการวิจัย ทดสอบ และพัฒนาระบบการต่าง ๆ ในการเติมอากาศ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องที่มีประโยชน์ จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการเติมอากาศในน้ำ ไปจนถึงการออกแบบพัฒนาระบบการเติมอากาศลงในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีอุปสรรคสำคัญที่พบเจอในการเดินงาน นั่นคือ ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักมีความคิดว่าเครื่องเติมอากาศอะไรก็ตามสามารถใช้งานได้เหมือนกัน โดยที่ไม่คำนึงถึงต้นทุนด้านพลังงาน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้ใช้งานนิยมเลือกซื้อโดยการพิจารณาด้านราคามากกว่าด้านประสิทธิภาพ จนส่งผลให้ผู้ผลิตต้องคิดค้นและพัฒนาตัวเครื่องในด้านลดต้นทุนการผลิต มากว่าการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้น การตรวจวัดประสิทธิภาพจึงเหมือนกับการไปเพิ่มต้นทุนและความยุ่งยากให้กับผู้ผลิตโดยไม่เกิดประโยชน์…

Continue reading

อุปกรณ์ป้องกันตัวใช้งานง่าย สำหรับสาว ๆ โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ป้องกันตัวใช้งานง่าย สำหรับสาว ๆ โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ป้องกันตัวใช้งานง่าย สำหรับสาว ๆ โดยเฉพาะ             ข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิง ที่เห็นได้จากกระแสข่าวรายวัน ที่ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับตนเองเมื่อไหร่ ดังนั้น สาว ๆ ทุกคนต้องเตรียมพร้อมดูแลตัวเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มความปลอดภัย แต่ต่อให้ระวังมากแค่ไหน บางครั้งก็พ่ายแพ้ให้กับคนที่จ้องจะมาทำร้ายอยู่ดี ในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงมีหลายคนบอกให้ผู้หญิงไปเรียนวิธีต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งมันเป็นวิธีที่ดี แต่มันมีวิธีที่ดียิ่งกว่า นั่นก็คือ “พกพาอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง” เวลาเจอสถานการณ์ขับขันก็เพียงแค่หยิบมาใช้เท่านั้น ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้อีกเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว 1.เครื่องส่งเสียงดังกังวาล สำหรับสาว ๆ ที่กำลังมองหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเองอยู่แต่ไม่ใช่อาวุธ เครื่องส่งสัญญานเตือนภัยแบบพกพาคงเหมาะสมที่สุด เพราะใช้งานง่ายและได้ผลจริง ๆ วิธีใช้งานก็เพียงแค่เลื่อนฝาออกมาจากนั้นก็กดลงไปบนปุ่มสัญญานเท่านั้น ตัวเครื่องก็จะส่งเสียงดังออกมามากถึง 120 เดซิเบลเลยทีเดียว แถมยังดังต่อเนื่องยาวนานถึง 30 นาทีอีกด้วย จนกว่าเราจะปิดฝาเครื่องนี้อีกครั้ง ข้อดีก็คือ เสียงดังมาก ๆ เรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี บวกกับขนาดที่เล็กกะทัดรัด จึงสามารถพกไว้ในกระเป๋ากางเกงได้อย่างง่ายดาย 2.แอพพลิเคชั่น BSAFE APP สาว ๆ ที่เดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวบ่อย ๆ…

Continue reading

เหตุใดรถบรรทุกถึงล้อหลุดบ่อย เกิดจากน๊อตใช่หรือไม่

เหตุใดรถบรรทุกถึงล้อหลุดบ่อย เกิดจากน๊อตใช่หรือไม่

เหตุใดรถบรรทุกถึงล้อหลุดบ่อย เกิดจากน๊อตใช่หรือไม่             สกรูล้อหรือน๊อต ที่เป็นส่วนประกอบของล้อรถบรรทุกที่ใช้กันอยู่ทุกวัน หลายคนเข้าใจว่ามันทำมาจากเหล็กแข็ง ซึ่งเหล็กแข็งที่ว่านี้ก็มีอยู่หลายเกรดด้วยกัน แต่ละเกรดกมีส่วนผสมทางเคมีที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้มีค่าความเหนียว แข็งแรง ทนทานที่แตกต่างกันไป โดยในบ้านเรานั้นน๊อตที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายที่สุด ได้แก่ ชนิดที่เป็นเหล็กเหนียว หรือขนิดแข็งเทียม สำหรับชนิดแข็งเทียมนี้เมื่อดูภายนอกเหมือนจะแข็งแรงจริง แต่พอนำมาใช้แล้วจะรู้ได้เลยว่าไม่แข็งแต่อย่างใด ซึ่งสาเหตุหลักที่คนไทยยังเลือกใช้กันอยู่ เป็นเพราะราคามันถูกที่สุดนั่นเอง แต่นานวันเข้า จำนวนผู้ใช้น๊อตเหล็กเหนียว(แข็งเทียม) นั้นจะลดลงเรื่อย ๆ และหันมาใช้ชนิดที่เป็นเหล็กแข็งแทน เนื่องจากมีราคาแพงกว่าเพียงแค่ 30% โดยประมาณ อีกทั้งยังช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาทำให้ไม่ต้องไปหาซื้อเปลี่ยนบ่อย ๆ น๊อตเหล็กแข็งนั้นมีหลายแบบด้วยกัน แต่ที่นิยมใช้ในบ้านเราก็จะมีหลักๆ แค่ 3 เกรดเท่านั้นได้แก่ เหล็กแข็งขนาด 8.8 เหล็กแข็งขนาด 10.9 และเหล็กแข็ง 12.9  ดังนั้นหากเรียกว่าน๊อตเหล็กแข็งเฉย ๆ ไม่ได้รบุเกรด ทุกคนจะเข้าใจตรงกันหมดว่าคือเกรด 8.8 ดังนั้นควรระบุเกรดลงไปด้วยว่ามีค่าความแข็งเท่าไหร่ จะได้รู้ถึงราคาและค่าคุณสมบัติของน๊อตตัวนั้น ๆ ค่าความแข็งของน๊อตบ่งบอกถึงการใช้งานอย่างไรบ้าง ตัวเลขที่ใช้เรียกกันนี้ถือเป็นตัวเลขที่เป็นสากล…

Continue reading

แบกเครื่องปั่นไฟไปช็อตปลา พลาดท่าโดนช็อตดับอนาถ

แบกเครื่องปั่นไฟไปช็อตปลา พลาดท่าโดนช็อตดับอนาถ

แบกเครื่องปั่นไฟไปช็อตปลา พลาดท่าโดนช็อตดับอนาถ             การตกปลากิจกรรมยอดนิยมที่ผู้คนชื่นชอบ เพราะนอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับสายลม และแสงแดดแล้วยังได้ออกแรงไปกับฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย แต่ถ้าตกปลาแบบปกติธรรมดาที่คนทั่วไปทำฟังดูก็ไม่น่ามีปัญหา และคงไม่เกิดเหตุการณ์อันตรายอะไรร้ายแรงมากนัก แต่ทว่าใช้ไม่ได้กับกรณีนี้ ที่มีชายวัย 47 ปี แบกเครื่องปั่นไฟเพื่อไปช็อตปลาในบ่อ แต่เกิดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับเครื่องปั่นไฟ จนชาวบ้านสงสัยออกตามไปดูพบกลายเป็นศพนอนดับอย่างน่าอนาถ เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายพลาดตกน้ำถูกไฟช็อตจนเสียชีวิต “เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีชายได้รับอุบัติเหตุถูกกระแสไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟช็อตจนเสียชีวิต” เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้เปิดเผยถึงอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่า ได้รับแจ้งแหตุจากชาวบ้านในพื้นที่ ว่ามีชายถูกกระแสไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟช็อตเสียชีวิตภายในบ่อปลาร้างท้ายซอย เตียกุ๊วฮ๊วด ริมถนน บางนา – ตราด หลักกิโลเมตรที่ 20 ขาออก ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภายหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าทีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าทีชุดสืบสวน และมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เดินทางร่วมเข้าตรวจสอบยังทีเกิดเหตุบริเวณริมบ่อน้ำทันที จึงได้พบกับเครื่องปั่นไฟที่มีขนาด 2.5 กิโลวัตร วางอยู่คันบ่อ ที่ผ่านการต่อสายไฟพ่วงออกจากไดปั่นไฟของเครื่อง มาพันกับตะแกรงเหล็กที่ต่ออยู่กับปลายไม้ไผ่ยาวประมาณ 3 เมตร วางพาดอยู่ในบ่อน้ำดังกล่าว ภายในบ่อได้พบกับศพของนาย วุฒิชัย จั่นเผือก อายุ 48…

Continue reading

สมอเรือและคำเรียกของชาวเรือ

สมอเรือและคำเรียกของชาวเรือ

  เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า เรือทุกลำนั้นจำเป็นจะต้องมีสมอเรือเพื่อช่วยในการจอดเรือให้หยุดอยู่กับที่ ไม่ว่าจะเป็นการจอดเรือเพื่อดำน้ำ ตกปลา หรือว่ายน้ำเล่น เรือทุกลำที่จอดจะต้องทอดสมอก่อนจอดเรือ เพื่อให้เรือสามารถลอยลำอยู่กับที่ได้อย่างมั่นคง ซึ่งหมายถึงเรือในแม่น้ำทั่วไปและเรือในทะเลทุกขนาด คำเรียกของชาวเรือ ทอดสมอ  คือการโยนสมอเรือซึ่งทำจากเหล็กที่หนักมากและมีเชือกผูกไว้ลงไปในน้ำ สมอกิน  หมายถึงสมอที่มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสม เมื่อโยนลงน้ำจะติดพื้นดินหรือพื้นทรายในทะเล สมอติด  เป็นลักษณะของสมอเรือที่โยนลงน้ำแล้วสมอดันไปติดอยู่กับหิน และไม่สามารถดึงขึ้นมาจากน้ำได้ สมอเกา  คือเมื่อเราโยนสมอลงไปในน้ำ แต่สมอไม่สามารถยึดกับพื้นเพื่อให้เรือหยุดอยู่นิ่งๆได้   การใช้สมอเรือแต่ละแบบ สมอเรือบางแบบจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะใช้เรือ ยกตัวอย่างเช่น แม่น้ำ เขื่อน และทะเล ซึ่งสมอบางแบบนั้นไม่สามารถนำไปใช้กับเรือภายในเขื่อนได้ เนื่องจากใต้พื้นน้ำของเขื่อนจะมีซากต้นไม้ใหญ่ที่ตายแล้วอยู่เป็นจำนวนมากมาย และการใช้สมอผิดประเภทจะทำให้สมอของคุณติดอยู่กับซากไม้ใหญ่จนต้องตัดเชือกและทิ้งสมอไป ซึ่งสำหรับเขื่อนนั้นสามารถใช้หินก้อนใหญ่แทนสมอเพื่อถ่วงเรือไว้ก็พอแล้ว ดังนั้นสมอที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งๆ และสามารถง้างออกได้ในเวลาที่สมอเรือเข้าไปติดกับหิน หรือซากต้นไม้ใหญ่จนไม่สามารถดึงกลับมาได้ จึงเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีเศษซากหินเป็นจำนวนมาก เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อสมอเรือติดหิน การจอดเรือในระดับน้ำที่ลึกไม่เกิน 10 เมตร ส่วนมากจะไม่พบปัญหาเรื่องสมอเรือติดกับหิน แต่สำหรับการจอดเรือในระดับน้ำที่ลึกมากกว่าสิบเมตร มักจะพบว่าสมอเข้าไปติดกับหินจนไม่สามารถดึงกลับมาได้ ซึ่งเทคนิคในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือ การนำสายสมอไปผูกตรงยูโบ๊ททางท้ายเรือ หรือดึงเชือกไปทางซ้ายบ้างและดึงไปทางขวาบ้าง แต่สำหรับในกรณีที่ขณะนั้นมีกระแสลมและน้ำที่ไหลแรง แนะนำว่าควรตัดเชือกแล้วผูกเชือกไว้กับทุ่นหรือเสื้อชูชีพแทน แล้วค่อยมาเก็บสมอเรือในช่วงที่มีกระแสน้ำเป็นปกติแล้วจึงจะปลอดภัยที่สุด  

Continue reading