ประเภทของเครื่องปั๊มน้ำและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ประเภทของเครื่องปั๊มน้ำและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ประเภทของเครื่องปั๊มน้ำและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน ปั๊มน้ำมีด้วยกันทั้งหมด 8 ประเภท ที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยมและซื้อมาใช้งานตามความเหมาะสม ได้แก่ – เครื่องปั๊มที่ใช้งานประเภทโรงงาน หรืออุสาหกรรมการผลิต – ประเภทที่ใช้เกี่ยวกับระบบความร้อน หรือเครื่องปรับอากาศ – ปั๊มประเภทอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป – ประเภทบ่อน้ำที่ค่อนข้างลึก หรือบ่อบาดาล – ประเภทการเกษตร หรือชลประทาน – งานสูบระบายน้ำทั่วไป ประเภทบ่อน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล – สำหรับงานประเภทสระว่ายน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสปา – เครื่องปั๊มน้ำสำหรับอาคารสูง หรือระบบอาคารที่มีขนาดใหญ่   คุณสมบัติของปั๊มน้ำและความเหมาะสมกับการใช้งาน หลักการเลือกเครื่องปั๊มจากคุณสมบัติของเครื่องแต่ละประเภท โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุด ควรจะเริ่มจากการทำความรู้จักความสามารถและคุณสมบัติของเครื่องปั๊มน้ำแต่ละรุ่นว่า มีระบบการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร เครื่องแต่ละรุ่นนั้นมีคุณสมบัติ มีความสามารถพิเศษอะไรโดดเด่นไหม โดยควรทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องให้ดีเสียก่อน แล้วหลังจากนั้นค่อยนำมาประกอบกับความต้องการใช้งานของเรา จึงจะทราบได้ว่าเครื่องแต่ละตัวควรจะใช้งานอย่างไรต่อไป สำหรับคุณสมบัติของเครื่องปั๊มน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำ mpresco.com ที่นิยมใช้งานกันในทุกวันนี้ มีชื่อเรียกกันมากมายหลากหลายแบบมาก เช่น แบบหอยโข่ง แบบหมุนเวียน แบบบ่อบาดาล และแบบเกียร์ปั๊ม…

Continue reading